بیانیه مهم و تاریخی دکتر قاسم شعله‌سعدی موسس راه سوم در آستانه امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و جین

بیانیه مهم و تاریخی دکتر قاسم شعله‌سعدی موسس راه سوم در آستانه امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و جین عالیجناب شی جین پینگریاست جمهوری خلق چین ⭕ضمن ادای احترام به ملت کهنسال چین که همراه با ملت ایران کهن نقشی اساسی در آفرینش فرهنگ و تمدن جهان داشته اند در آستانه دیدار رسمی وزیر محترم… ادامه خواندن بیانیه مهم و تاریخی دکتر قاسم شعله‌سعدی موسس راه سوم در آستانه امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و جین