فرزندان ارتشی ام

افسران ، درجه داران و سربازان وطنخواه ایران زمین می خواستم روز ارتش را به شما تهنیت گویم اما شادباش و تهنیت را به زمانی موکول می کنم که این نهادِ مظهر اقتدارِ کشور جایگاه شایسته خود را بدست آورد و خود مظلوم نباشد. ارتشی که فریبِ خمینی را خورد که می گفت «آقای افسر… ادامه خواندن فرزندان ارتشی ام