اعلان خطر (بخش دوم)

اعلان خطر  (بخش دوم) ⭕️ضروری ترین و فوری ترین نیاز امروز ایران تشکیل یک آلترناتیو و راهبری که هم قادر به مدیریت قیام شما و هم قادر به جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در صورت فروپاشی حکومت باشد میدانم ولی به دلیلِ تفاوت دیدگاه‌ها، رقابت‌های توأم با بداخلاقی و دهها دلیل فرهنگی و تاریخی و… ادامه خواندن اعلان خطر (بخش دوم)

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در نامه ها