روز معلم (بخش دوم)

آری اینچنین بود برادر    نه، آری اینچنین شد برادر ولی نه نه بهتر است که بگویم:  آری این چنین کردم برادر ✍️قاسم شعله سعدی   (بخش دوم ) ⭕️۱۲- می خواهم از خود بپرسم به عنوان عضو قشر معلم که باید پیشتاز در جامعه باشد و نه تنها در دانشگاه و در مدرسه که… ادامه خواندن روز معلم (بخش دوم)

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در نامه ها