روز معلم (بخش اول)

آری اینچنین بود برادر    نه، آری اینچنین شد برادر ولی نه نه بهتر است که بگویم:  آری این چنین کردم برادر ✍️قاسم شعله سعدی   (بخش اول) 📒📒📒اجازه می خواهم به مناسبت روز معلم به استیضاح خود به عنوان معلم اخراج شده از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بپردازم. ⭕️ ۱- اولین… ادامه خواندن روز معلم (بخش اول)

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در نامه ها