آماده باش

بیانیه بیست و یکم آماده باش به نام خدای ایران زمینملت غارت شده ایران ملت های هوشمند در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، سرنوشتِ خود را تعیین می‌کنند و اگر فرصت های استثنایی و تعیین کننده را از دست بدهند بیگانگان با سوء استفاده از این خلأ آنها را از چاله بیرون و به چاه می اندازند.همانطور که… ادامه خواندن آماده باش