بیانیه شماره ۳۰

بیانیه شماره ۳۰ 🅾️ آماده باش ویژه ⭕️ملت قهرمان ایران، ملت سلحشور، ملت با هوش، ملت فرهنگ ساز و تمدن آفرین و ملت کهنسال ایران و ای صاحبان امپراطوری هخامنشی که از مدیترانه تا اقیانوس هند و از ماورای آسیای مرکزی و قفقاز تا شمال افریقا و از دریای سیاه تا دریای سرخ را در… ادامه خواندن بیانیه شماره ۳۰

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها