نئوپهلوی‌گرایی راه حل یا زنگ خطر؟ | فراتر از خبر | ۰۸/۰۷/۲۰۲۲

kalemehtv #شبکه_جهانی_کلمه #فراتر_از_خبر نام برنامه : 💠 فراتر از خبر موضوع برنامه : 📌 نئوپهلوی‌گرایی راه حل یا زنگ خطر؟ مجری برنامه : ⚪ محمدپور مهمانان برنامه : 🎙️ امین سوفیامهر | فعال سیاسی مشروطه خواه از آمریکا 🎙️ قاسم شعله سعدی | موسس اندیشه راه سوم ز آمریکا 🎙️ نیما قاسمی | پژوهشگر فلسفه… ادامه خواندن نئوپهلوی‌گرایی راه حل یا زنگ خطر؟ | فراتر از خبر | ۰۸/۰۷/۲۰۲۲

Google Translate