دیدگاه: ممنوعیت شکایت از شورای عالی فضای مجازی گفت‌وگو با قاسم شعله‌سعدی

مجلس ایران با اضافه کردن تبصره‌ای، مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. به زبان ساده، بر اساس این مصوبه شهروندان اجازه شکایت از این شورا را نخواهند داشت. دیوان عدالت اداری در ایران مرجعی قضایی است که برای شکایت و تظلم‌خواهی اشخاص… ادامه خواندن دیدگاه: ممنوعیت شکایت از شورای عالی فضای مجازی گفت‌وگو با قاسم شعله‌سعدی

شروع تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره‌ی جنایات جنگی روسیه در اوکراین

شروع تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره‌ی جنایات جنگی روسیه در اوکراین گفت‌وگو با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و پایه‌گذار جنبش راه سوم

Google Translate