ویژه برنامه ستاد هفت آبان به مناسبت روز کوروش بزرگ با شرکت مهندس حمید صنعتی و دکتر قاسم شعله سعدی

نه بزرگ به انتخابات فرمایشی نه به خشونت – قاسم شعله سعدی , شکراله مسیح پور و مهران بختیار

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

شعله سعدی بعد از اظهارات تجزیه طلبانه شورای گذار: «تن فردوسی بزرگ در گور لرزید!»

دکتر #قاسم_شعله_سعدی موسس #راه_سوم در هفتادوششمین برنامه #ایرانیاران در تلویزیون #کانال_یک، مورخه بیست و یکم آبان ماه، در پاسخ به ادعای شورای گذار مبنی بر افزودن زبانهای روسی و انگلیسی به زبان رسمی ایران، گفت که بعد از این اظهارات تن فردوسی بزرگ در گور لرزید چراکه این پیشنهادِ شورای گذار در صورت اجرا، همانند… ادامه خواندن شعله سعدی بعد از اظهارات تجزیه طلبانه شورای گذار: «تن فردوسی بزرگ در گور لرزید!»

Google Translate