بیانیه شماره ۲۲

ملت غارت شده ایران ⭕️ شما قربانیان بی سر و صدای مدیریت ناکارآمد کرونا می باشید و میدانید که از ابتدای پیدایش این ویروس که از طریق اعزام طلاب چینی توسط هواپیمایی ماهان به قم که در اختیار سپاه قدس بود انتقال یافت و بدین ترتیب هم سرطان جمهوری اسلامی از قم شروع شد و… ادامه خواندن بیانیه شماره ۲۲

Google Translate