بیانیه شماره ۲۵

بیانیه بیست و_پنجم 🅾️ملت غارت شده ایران ⭕️با شما درد دل های فراوان دارم ولی میدانم که حوصله شنیدن حرف های طولانی ندارید بنابراین در بخش های کوتاه تقدیمتان می کنم. مگذارید قهرمانانتان شکست بخورند ⭕️شما در جهان اعتبار و منزلتی داشته و به آفرینش فرهنگ و تمدن در تاریخ شهره و به داشتن هوش… ادامه خواندن بیانیه شماره ۲۵

Google Translate