بیانیه شماره ۶۴

بیانیه شماره ۶۴ اطلاعیه برای تنویر افکار عمومی ملت غارت شده ایران استحضار دارید که اندیشه راه سوم-راه نجات ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ مقارن با ایام بزرگداشت کورش کبیر منتشر گردید و با سرعتی شگفت آور مورد اقبال شما ملت بزرگ قرار گرفت و در قالب جنبشی فراگیر و پیشتاز ایفای مسئولیت میکند.طراح این اندیشه… ادامه خواندن بیانیه شماره ۶۴

Google Translate