بیانیه ۷۳ در آستانه ۸ مارس (روز جهانی زن)

بیانیه ۷۳ در آستانه ۸ مارس (روز جهانی زن) پیام حرکت به زنان ‌ایرانبجایپیامهای کلیشه ای تبریک درود بیکران به گرد آفرین های ایران زمین ، ما عادت کرده ایم به مناسبتهای بی مناسبت و بی مسمی و بدون توجه به آنچه بر سرمان آمده به یکدیگر تبریک گوییم .روز وکیل مدافع به وکیل تهنیت… ادامه خواندن بیانیه ۷۳ در آستانه ۸ مارس (روز جهانی زن)

Google Translate