قاسم شعله سعدی : آنهایی که شعار تجزیه طلبی سر می دهند را، خود فروخته می دانم.

دکتر قاسم شعله سعدی : آنهایی که شعار تجزیه طلبی سر می دهند را اگر امنیتی نباشند، خود فروخته می دانم. شهرام همایون : منِ شهرام همایون شخصا نوشتن نامه به ترامپ و درخواست تحریم بیشتر بر ایران را تایید نمی کنم.

شعله سعدی بعد از اظهارات تجزیه طلبانه شورای گذار: «تن فردوسی بزرگ در گور لرزید!»

دکتر #قاسم_شعله_سعدی موسس #راه_سوم در هفتادوششمین برنامه #ایرانیاران در تلویزیون #کانال_یک، مورخه بیست و یکم آبان ماه، در پاسخ به ادعای شورای گذار مبنی بر افزودن زبانهای روسی و انگلیسی به زبان رسمی ایران، گفت که بعد از این اظهارات تن فردوسی بزرگ در گور لرزید چراکه این پیشنهادِ شورای گذار در صورت اجرا، همانند… ادامه خواندن شعله سعدی بعد از اظهارات تجزیه طلبانه شورای گذار: «تن فردوسی بزرگ در گور لرزید!»

Google Translate