تفسیر خبر چهارشنبه ۸ آبان / میهمانان: آقایان حسن اعتمادی و قاسم شعله سعدی

فرمائید subscribe لطفآ کانال ما را

تفسیر خبر چهارشنبه ۸ آبان

آیا موج تازه اعتراض های ضد حکومتی در منطقه میتواند به ایران کشیده شود؟ میهمانان: آقایان حسن اعتمادی و قاسم شعله سعدی چهارشنبه ۸ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

تفسیر خبر جمعه ۲۸ تیر / میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده، قاسم شعله سعدی و عباس واحدیان شاهرودی

فرمائید subscribe لطفآ کانال ما را

تفسیر خبر جمعه ۱۰ اسفند میهمانان آقایان علیرضا نوری زاده و قاسم شعله سعدی

فرمائید subscribe لطفآ کانال ما را

تفسیر خبر چهارشنبه ۲۷ تیر

میهمانان امشب تفسیر خبر آقایان سهراب سبحانی و قاسم شعله سعدی خواهند بود و همراه آنان می پردازیم به ادامه مزاحمت ها ی گزمه های حکومتی برای دختران و زنان ایرانی و نیز نگاهی خواهیم داشت به اظهارات اخیر پرزیدنت ترامپ در مورد حمایت از اعتراضات مردم ایران ساعت ٩.٣٠تهران / شبکه ایران فردا با… ادامه خواندن تفسیر خبر چهارشنبه ۲۷ تیر

Google Translate