درود بر بانوان شجاع ایران‌زمین

درود بر مادران پارک لاله ⭕درود به مادرانی که فرزندان‌شان پرچم مبارزه علیه استبداد و بی‌عدالتی را به دوش گرفتند و جان خود را در این مبارزه ایثار کردند ⭕درود بر مادران ستار بهشتی، ندا آقا‌سلطان، پویا‌بختیاری، مصطفی کریم بیگی، سعید زینالی، فرج‌زاده، محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی، سعیدی سیرجانی، امیر جوادی فر و هزاران مادر… ادامه خواندن درود بر بانوان شجاع ایران‌زمین

Google Translate