من سال ۱۴۰۰ را سال سقوط جمهوری اسلامی نامگذاری میکنم.

ه هم میهنان گرامیم در پاسخ به چالش آقای شهرام همایون من با بزرگداشت سنت نیکوی شب چهارشنبه سوری از روی آتش پریدم و از شما هم میهنان عزیزم میخواهم با بزرگداشت مناسبت های ملی از جمله نوروز ودیگر مناسبت ها و با الهام از نور و گرمی آتش چهارشنبه سوری راه مبارزه را روشن… ادامه خواندن من سال ۱۴۰۰ را سال سقوط جمهوری اسلامی نامگذاری میکنم.

Google Translate