دیدار با جناب دکتر قاسم شعله سعدی که به تازگی از زندان اوین به طور موقت آزاد شد ۱۴ آذر ۹۷

فراتر از خبر – دیدار روحانی و ترامپ؛ بازداشت دکتر شعله سعدی – ۰۷/۰۹/۲۰۱۸

ملاقات روحانی و ترامپ در نیویورک (کارشناسان؛ دکتر حسن هاشمیان تحلیل گر مسائل ایران و خاورمیانه و غلام رضا حسین بر فعال سیاسی). بازداشت دکتر قاسم شعله سعدی (کارشناسان؛ مرتضی اسماعیل پور، فعال سیاسی و امیرفرشاد ابراهیمی، روزنامه نگار) مجری برنامه: عبدالباسط محمدپور

Google Translate