قاسم شعله سعدی کیست؟

بسیجی ولایی، دکتر قلابی که تز اش درباره تثبیت ولایت فقیه نوشته شده است و مدعی گاندی بودن امروز. گاندی ولایی! درباره خیانت شاپور بختیار بارها نوشته ایم و حتی مدرک مهمی هم در قالب یک فیلم مستند کوتاه از او ساخته که بر روی یوتوب جنبش میتوانید مشاهده کنید. https://youtu.be/GAkM_920SkY شاپور بختیار حذف شد… ادامه خواندن قاسم شعله سعدی کیست؟

Google Translate