جمع_بندی: احتمال رویارویی نظامی ایران و اسرائیل

▪️دکتر مهرداد درویش پور | استاد دانشگاه و جامعه شناس ▪️دکتر عطاء هودشتیان | استاد دانشگاه وتحلیلگر امور بین المللی ▪️دکتر قاسم شعله سعدی | حقوقدان و بنیانگذار اندیشه راه سوم ✅ در کانال شبکه جهانی کلمه مشترک شوید : سپس بر روی نماد زنگ (🔔) کلیک کنید تا تمام اعلان ها را دریافت کنید… ادامه خواندن جمع_بندی: احتمال رویارویی نظامی ایران و اسرائیل

Google Translate