واکنش‌های گسترده به صحبت‌های قاسم شعله‌سعدی در سال ۱۳۷۰ درباره ترور شاپور بختیار

واکنش‌های گسترده به صحبت‌های قاسم شعله‌سعدی در سال ۱۳۷۰ درباره ترور شاپور بختیار گفت‌وگو با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده‌ پیشین مجلس

همگرایی اپوزیسیون در سال ۱۴۰۰ – شعله سعدی ,اسانلو , شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

سال ۱۴۰۰ سال تحریم , تحریم انتخابات و سقوط رژیم – شعله سعدی , مسیح پور وشکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate