قاسم شعله سعدی:بنده رانندگی تراکتور بلدم،متخصص هم هستم زبان دنیا رامیفهمم،میتونم ایران رانجات بدهم😂

دکتر قاسم شعله سعدی (فعال حقوق بشر): اگر ملت ایران Ok بدهند و بنده را لایق بدانند که اعتراضاتشان را مدیریت کنم، از طریق مذاکره (یا جنگ) از جمهوری اسلامی عبور میکنیم. بنده تمام شرایطی که یک رهبر سیاسی دارد را دارا میباشم. متخصص حقوق و سیاست هستم. فوت و فنهای کار را میشناسم. شهرت… ادامه خواندن قاسم شعله سعدی:بنده رانندگی تراکتور بلدم،متخصص هم هستم زبان دنیا رامیفهمم،میتونم ایران رانجات بدهم😂

Google Translate