نئوپهلوی‌گرایی راه حل یا زنگ خطر؟ | فراتر از خبر | ۰۸/۰۷/۲۰۲۲

kalemehtv #شبکه_جهانی_کلمه #فراتر_از_خبر نام برنامه : 💠 فراتر از خبر موضوع برنامه : 📌 نئوپهلوی‌گرایی راه حل یا زنگ خطر؟ مجری برنامه : ⚪ محمدپور مهمانان برنامه : 🎙️ امین سوفیامهر | فعال سیاسی مشروطه خواه از آمریکا 🎙️ قاسم شعله سعدی | موسس اندیشه راه سوم ز آمریکا 🎙️ نیما قاسمی | پژوهشگر فلسفه… ادامه خواندن نئوپهلوی‌گرایی راه حل یا زنگ خطر؟ | فراتر از خبر | ۰۸/۰۷/۲۰۲۲

آیا سپاه حمله اسراییل را تلافی میکند؟

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

واکنش قاسم شعله سعدی | بنیان گذار اندیشه راه سوم به کشتار بی‌رحمانه جوانان سوخت‌بر بلوچ توسط سپاه

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📡 کلمه در شبکه های اجتماعی ۱- http://www.kalemeh.tv ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ ۲- https://telegram.me/kalemehtv ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ ۳️- https://www.instagram.com/kalemehtv ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ ۴️- https://www.facebook.com/kalemehtv ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ ۵️- https://twitter.com/kalemehtv ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ ۶️- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kalemeh.tab&hl=en ●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ ۷️- https://www.paypal.me/kalemehtv ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Google Translate