برنامه ۱۶۹ گفتگو با دکتر شعله سعدی حقوقدان.مستند فقر در بلوچستان.نگاهی به کتاب شاه قسمت چهارم

برنامه ۱۶۹ گفتگو با دکتر شعله سعدی حقوقدان از ایران.فقر هولناک در بلوچستان.نگاهی به کتاب شاه عباس میلانی شیروخورشید نیوز را از لینک زیرهمیاری نمایید https://www.paypal.me/lionsunnews شیروخورشید نیوزدرتویتر Tweets by shirokhorshidtv شیروخورشید نیوزدرفیسبوک https://www.facebook.com/shirokhorshidtv شیروخورشید در تویچ بدون نیاز به فیلتر شکن https://www.twitch.tv/lionandsunnews

Google Translate