زیر ذره بین | تحریم انتخابات و آزادی ایران | ۱۲/۰۶/۲۰۲۱

#زیر_ذره_بین نام برنامه: 💠 زیر ذره بین موضوع برنامه: 📌 تحریم انتخابات و آزادی ایران مجری برنامه: ⚪ استاد محمد ابراهیم کیانی | مجری کارشناس 🎙️ در گفت‌وگو با: ⚫ دکتر قاسم شعله سعدی | حقوقدان و بنیانگذار اندیشه راه سوم ⚫ مسعود مویدی | مدیر مسئول سایت خط سوم اشتراک در کانال یوتیوب شبکه… ادامه خواندن زیر ذره بین | تحریم انتخابات و آزادی ایران | ۱۲/۰۶/۲۰۲۱

Google Translate