نامه مادر قاسم شعله سعدی و شهید اصغر شعله سعدی به رهبر جمهوری اسلامی ایران

  راستی آیا ننگ این شکنجه‌ها تا ابد از پیشانی جمهوری اسلامی پاک خواهد شد؟ اعلی‌حضرت همایونی علی خامنه‌ای      سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت    حکمش رسد ولیکن حدی بود جفا را اعلی‌حضرتا شاید تعجب کنید که چرا می‌گویم اعلی‌حضرت، این نامه خود گویای این مفهوم خواهد شد. چرا که این نامه از طرف… ادامه خواندن نامه مادر قاسم شعله سعدی و شهید اصغر شعله سعدی به رهبر جمهوری اسلامی ایران

Google Translate