ساعت صفر | صبر استراتژیک یا ناتوانی سیستماتیک | ۰۷/۱۲/۲۰۲۰

نام برنامه: ساعت صفر موضوع برنامه: 📌 صبر استراتژیک یا ناتوانی سیستماتیک مجری برنامه: ⚪ احمد رأفت | نویسنده و روزنامه نگار 🎙️ در گفت‌وگو با: ⚫ قاسم شعله سعدی | بنیان گذار اندیشه راه سوم ⚫ دکتر حسن نایب هاشم | پزشک و مدافع حقوق بشر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📡 کلمه در شبکه های اجتماعی ۱️⃣… ادامه خواندن ساعت صفر | صبر استراتژیک یا ناتوانی سیستماتیک | ۰۷/۱۲/۲۰۲۰

Google Translate