پیام پسر و عروس قاسم شعله سعدی در روز عروسیشان به پدر ؛ مردم ایران و تمام زندانیان سیاسی

محمدجواد شعله‌سعدی که پدرش ” #قاسم_شعله_سعدی” چند روز پیش در جریان اعتراض به #نظارت_استصوابی و قرارداد #دریای_خزر بازداشت شده و اکنون در #زندان_فشافویه است، در روز عروسی این پیام را منتشر کرده است. خبرگزاری یونیکا [email protected] Telegram:@Unikador News Theme by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://incompetech.com/

Google Translate