قاسم شعله سعدی: نظام در حال سقوط است

لینک به عضویت درآمدن در کانال برای دریافت ویدیوهای ویژه https://www.youtube.com/channel/UCHhiGJozZgFKidRv5IL4c6g/join کانال یوتیوب جنبش ملی ماهستیم http://www.youtube.com/c/MaHastimJonbesh وبسایت کانال یک Home-2 شهرام همایون https://instagram.com/shahram_homayou… Tweets by homayoun2019 #Shahramhomayoun #Mahastim #Channelone

Google Translate