پژواک | برگی از جنایات خامنه ای | ۱۴/۰۹/۲۰۲۱

#kalemehtv#شبکه_جهانی_کلمه#پژواک نام برنامه: 💠 پژواک موضوع برنامه: 📌 برگی از جنایات خامنه ای مجری برنامه: ⚪ استاد عبدالقادر ترشابی | فعال سیاسی 🎙️ در گفت‌وگو با: ⚫ قاسم شعله سعدی | دبیرکل اندیشه راه سوم 📺 پخش زنده شبکه جهانی کلمه در صفحات اجتماعی: پخش زنده https://www.youtube.com/c/kalemehtv https://www.facebook.com/kalemehtv https://t.me/kalemehtv ✅ در کانال برنامه های زنده… ادامه خواندن پژواک | برگی از جنایات خامنه ای | ۱۴/۰۹/۲۰۲۱

Google Translate