گفتگوی ایران اینترنشنال با قاسم شعله سعدی در رابطه با برگزاری رفراندوم

شورای نگهبان در محدوده‌ی قانون اساسی موافق برگزاری رفراندوم است عباسعلی کدخدایی‌ در نشست خبری امروز خود همه پرسی را به موارد ضروری و بازنگری قانون اساسی محدود کرد و گفت شورای نگهبان در این دایره با برگزاری رفراندوم موافق است. او تاکید کرد به همین دلیل رفراندوم نباید سیاسی شود. حسن روحانی چندی پیش… ادامه خواندن گفتگوی ایران اینترنشنال با قاسم شعله سعدی در رابطه با برگزاری رفراندوم

Google Translate