مسئولیت حقوقی قوه‌ قضاییه در قبال جان‌ باختن زندانیان در زندان‌های ایران چیست؟

گفت‌وگو با قاسم شعله‌ سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس

مناظره دکتر قاسم شعله سعدی و علی جوادی در قبال مضحکه انتخابات رژیم اسلامی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate