واکنش قاسم شعله‌سعدی به انتصاب محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه

علی خامنه‌ای در حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب کرد. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و و بنیانگذار جنبش راه سوم: آقای خامنه‌ای راهی جز سرکوب ندارد و باید چهره‌هایی را انتخاب کند که در سرکوب‌گری ید طولانی داشته باشند، آقای اژه‌ای یکی از آنهاست

توضیحات مفصل دکتر قاسم شعله سعدی در ارتباط با ضعف های ساختاری قوه قضائیه ایران

شبکه جهانی کلمه: صفحه اول https://telegram.me/kalemehtv https://www.instagram.com/kalemehtv https://www.facebook.com/kalemehtv Tweets by kalemehtv

Google Translate