کیهان لندن – گفتگو با قاسم شعله‌سعدی درباره تعیین وکلای امنیتی برای زندانیان سیاسی

طرحی در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد که بر مبنای آن تنها گروه معدودی از وکلای خودی و مورد اطمینان دستگاه قضائی و نهاد‌های امنیتی خواهند توانست وکالت متهمان پرونده‌های سیاسی را در دادگاه بر عهده گیرند. این طرح با استناد به تبصره ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری که تنها در کمیسیون قضائی… ادامه خواندن کیهان لندن – گفتگو با قاسم شعله‌سعدی درباره تعیین وکلای امنیتی برای زندانیان سیاسی

Google Translate