بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند

به نام یزدان مقصر کیست؟رژیم نیست! در روز جمعه ۸ مرداد عده ای از مادران داغدیده و جوان از دست داده ی آبان ماه سال ۹۸، با شعار” بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند” در خیابان آزادی جنبش مبارزاتی خود را آغاز کردند، شاهد بودیم که در اندک زمانی مورد ضرب  و شتم مزدوران رژیم… ادامه خواندن بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند

Google Translate