واکنش قاسم شعله‌سعدی به انتصاب محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه

علی خامنه‌ای در حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب کرد. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و و بنیانگذار جنبش راه سوم: آقای خامنه‌ای راهی جز سرکوب ندارد و باید چهره‌هایی را انتخاب کند که در سرکوب‌گری ید طولانی داشته باشند، آقای اژه‌ای یکی از آنهاست

Google Translate