گفتار آقای شعله سعدی فعال و مدافع حقوق بشر و فراخوانی ایشان.

ما نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم. در این ودیو فایل صوتی گفتار جناب آقای شعله سعدی، وکیل ، مبارز و مدافع حقوق بشری را می شنوید. اقای شعله سعدی یکی از وطن دوستان واقعی ما است که چندین بار در سیاه چال های حکومتی افتاده و از نابودی ایران بدست ملا های حاکم خواب… ادامه خواندن گفتار آقای شعله سعدی فعال و مدافع حقوق بشر و فراخوانی ایشان.

گفت وگو با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله سعدی

اعتراض به قرار بازداشت موقت قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری که بیست و هفتم مردادماه در مقابل مجلس بازداشت شدندتوسط شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب، رد و قرار بازداشت آنها تایید شد. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sholeh-saadi-aghasi-reaction/4565356.html

Google Translate