چشم‌انداز:بازی جمهوری اسلامی با سازمان ملل؛ فرش قرمز برای گزارشگر امور تحریم‌ها

سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به تهران، درحالیکه جمهوری اسلامی تاکنون به گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازدید از ایران را نداده، با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ منتقدان آن چه می‌گویند و پیامدهایش چیست؟     مهمانان چشم‌انداز: شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر… ادامه خواندن چشم‌انداز:بازی جمهوری اسلامی با سازمان ملل؛ فرش قرمز برای گزارشگر امور تحریم‌ها

Google Translate