بیانیه شماره ۲۸

مهندس حجت الاسلام علی خامنه اکنون که به گزارشات خلاف واقع سیستم امنیتی و ارتکاب اشتباهات شورای نگهبان دست نشانده خود اعتراف کردید پاسخ دهید که آیا اولین بار استکه شورای نگهبان شما اشتباه میکند ؟ و اولین بار استکه از سیستم امنیتی شما گزارش خلاف واقع بمنظور حذف اشخاص صادر یا نقل می شود؟… ادامه خواندن بیانیه شماره ۲۸

Google Translate