نامه ی سرگشاده به خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران/ قاسم شعله سعدی

١٣٨١ حضرتعالی رأی اعتماد ملت ایران را از دست داده اید به نام خدا نامه ایست سرگشاده به جناب حجه الاسلام آقای علی خامنه ای از بنده خدا قاسم شعله سعدی سپاس بیکران خدای را که به انسان نه فقط به اندازه توانستن، که به قدر دانستن مسئولیت داد و درود بر پیامبر رحمت و… ادامه خواندن نامه ی سرگشاده به خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران/ قاسم شعله سعدی

Google Translate