مصاحبه بسیار مهم دکترشعله سعدی بنیانگذار جنبش راه سوم راه نجات ایران خطاب به معلمین و کشاورزان

مصاحبه بسیار مهم دکتر قاسم شعله سعدی بنیانگذار جنبش راه سوم ؛ راه نجات ایران خطاب به کشاورزان اصفهان و معلمین و ملت ایران اگر ملت ایران کمی از خود استقامت نشان بدهند رژیم در کمترین زمان ممکن ساقط خواهد شد ما دو تا پیشنهاد به علی خامنه ای دادیم برای کناره گیری از قدرت… ادامه خواندن مصاحبه بسیار مهم دکترشعله سعدی بنیانگذار جنبش راه سوم راه نجات ایران خطاب به معلمین و کشاورزان

راه نجات ایران – دکتر قاسم شعله سعدی , محمد رضا آرین , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

شعله سعدی نجات غریق خامنه ای

گر دایره کوزه ز گوهر سازند از کوزه همان برون تراود که در اوست لطفا اگر مایل هستید «مقاله بنام افعی دو سر» مربوط به این فیلم در فیس بوک شقایق شیرازی سعدی ملاحظه بفرمایید

Google Translate