فراتر | قاسم شعله‌سعدی: خامنه‌ای و نهادهای تحت نظر او نامشروع هستند

دبیرکل «جنبش راه سوم» با بیان اینکه علی خامنه‌ای مشروعیتی در سمت رهبری ندارد، تصریح کرد که همه نهادهای تحت نظر خامنه‌ای، مجلس، شورای نگهبان و مجلس خبرگان نامشروع و غیرقانونی هستند. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس ایران در برنامه «فراتر» از شبکه رسانه‌ای بیان همچنین بر اهمیت «منشور راه سوم» برای گذار… ادامه خواندن فراتر | قاسم شعله‌سعدی: خامنه‌ای و نهادهای تحت نظر او نامشروع هستند

🔴 دکتر قاسم شعله‌سعدی : مجلس و قوه‌قضائیه دست نشانده رهبر و فاسد هستند؛ دفاع مشروع حق مردم ایران است

شعله‌سعدی: مجلس و قوه‌قضائیه دست نشانده رهبر و فاسد هستند؛ دفاع مشروع حق مردم ایران است

شعله‌سعدی: مجلس و قوه‌قضائیه دست نشانده رهبر و فاسد هستند؛ دفاع مشروع حق مردم ایران است منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/voa-farsi-guest-interview-lawyer-former-paliament-member/6334028.html

Google Translate