بیانیه شماره ۴۰

ملت غارت شده ایرانضمن ادای احترام به پیشگاه کورش بزرگ صادر کننده سند هویت ملی ایرانیان این سرباز کوچک شما ملت بزرگ که بارها نسبت به خطر فروپاشی کشور و ضرورت اتخاذ تصمیمی تاریخی و ملی هشدار داده ام اینک به استحضارتان میرسانم: ۱- خطر بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان که با اراده ایالات… ادامه خواندن بیانیه شماره ۴۰

Google Translate