شعله سعدی دفاع از ولایت فقیه

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی @BBC Persian

مخالفت با ورود واکسن ویروس توسط ولایت فقیه – قاسم شعله سعدی , جهانگیر شادانلو , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate