پیام شماره ۶۶

پیام شماره ۶۶ شماره ۶۶ملت غارت شده ایران ۱- مرگ یک کودک ۵ساله مراکشی که دچار حادثه شده بود و علیرغم تلاشهای مامورین امداد جان سپرد ملت مراکش بلکه جامعه جهانی را تکان داد اما همزمان با آن ، چرخاندن «سر بریده عروس ۱۷ ساله »اهوازی در خیابان بین مردم بی تفاوت توسط شوهرش هیچکس… ادامه خواندن پیام شماره ۶۶

Google Translate