برنامه ۱۶۹ گفتگو با دکتر شعله سعدی حقوقدان.مستند فقر در بلوچستان.نگاهی به کتاب شاه قسمت چهارم

برنامه ۱۶۹ گفتگو با دکتر شعله سعدی حقوقدان از ایران.فقر هولناک در بلوچستان.نگاهی به کتاب شاه عباس میلانی شیروخورشید نیوز را از لینک زیرهمیاری نمایید https://www.paypal.me/lionsunnews شیروخورشید نیوزدرتویتر Tweets by shirokhorshidtv شیروخورشید نیوزدرفیسبوک https://www.facebook.com/shirokhorshidtv شیروخورشید در تویچ بدون نیاز به فیلتر شکن https://www.twitch.tv/lionandsunnews

نامها و یادها بخش چهارم – دکتر قاسم شعله سعدی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در این قسمت شاهد بخش چهارم گفتگو با… ادامه خواندن نامها و یادها بخش چهارم – دکتر قاسم شعله سعدی

Google Translate