پس از ٫٫ نه بزرگ ٫٫ به انتصابات ۲۸ خرداد

برنامه جنبش« راه سوم-راه نجات ایران »پس از ٫٫ نه بزرگ ٫٫ به انتصابات ۲۸ خرداد با حضور دکتر قاسم شعله سعدییکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهرانhttps://www.clubhouse.com/join/rahesevom/04Uzk7bL/m7z4ren3

Google Translate