کیهان لندن – قاسم شعله‌سعدی: راه سوم برای گذر از جمهوری اسلامی

قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و استاد دانشگاه و فعال سیاسی در روزهای گذشته منشوری با عنوان «اندیشه راه سوم» منتشر ساخته که به گفته او می‌تواند نقشه راهی برای گذر از جمهوری اسلامی باشد. مبارزات خشونت‌پرهیز، اعتصابات سراسری و نافرمانی مدنی، راهکارهای ارائه شده در این منشور هستند. قاسم شعله‌سعدی که دو بار از شیراز به… ادامه خواندن کیهان لندن – قاسم شعله‌سعدی: راه سوم برای گذر از جمهوری اسلامی

Google Translate