گفتگوی شهرام همایون با قاسم شعله سعدی

لینک عضویت در کانال جهت حمایت https://www.youtube.com/channel/UCHhiGJozZgFKidRv5IL4c6g/join کانال یوتیوب جنبش ملی ماهستیم http://www.youtube.com/c/MaHastimJonbesh وبسایت کانال یک Home-2 شهرام همایون https://instagram.com/ShahramHomayoun.Official Tweets by homayoun2019 #Shahramhomayoun #Mahastim #Channelone

گفتگوی شبکه جهانی کلمه با دکتر قاسم شعله سعدی در خصوص اقبال به موضوع رهبری جامعه

شبکه جهانی کلمه: صفحه اول https://telegram.me/kalemehtv https://www.instagram.com/kalemehtv https://www.facebook.com/kalemehtv Tweets by kalemehtv

گفتگوی ایران اینترنشنال با قاسم شعله سعدی در رابطه با برگزاری رفراندوم

شورای نگهبان در محدوده‌ی قانون اساسی موافق برگزاری رفراندوم است عباسعلی کدخدایی‌ در نشست خبری امروز خود همه پرسی را به موارد ضروری و بازنگری قانون اساسی محدود کرد و گفت شورای نگهبان در این دایره با برگزاری رفراندوم موافق است. او تاکید کرد به همین دلیل رفراندوم نباید سیاسی شود. حسن روحانی چندی پیش… ادامه خواندن گفتگوی ایران اینترنشنال با قاسم شعله سعدی در رابطه با برگزاری رفراندوم

Google Translate